Introductie

In Heusden vesting staan drie standaardmolens. Deze standaardmolens sieren het aangezicht van de vesting en zijn geplaatst in het kader van de restauratie van de vesting (vanaf 1969). Deze zijn herbouwd op de oorspronkelijke plek waar ze stonden toen deze nog volop in bedrijf waren (14e eeuw).

De drie graanmolens zijn volledig functioneel, dat wil zeggen; ze zijn in staat graan te malen tot meel. In alle molens is een maalstoel aangebracht (twee molenstenen gekoppeld aan het gaande werk).

De gemeente Heusden is eigenaar van deze molens. Het beheer is belegd bij het Gilde van Heusdense molenaars. Dit gilde bestaat uit vijf gediplomeerde vrijwillige molenaars.

Op deze site leest u meer over de geschiedenis van deze molens, openingstijden en contactgegevens. Een (groeps)rondleiding kunt u boeken via het regionaal bureau van toerisme via de website: http://www.ontmoetdelangstraat.nl

BLOGS.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.